Servei de neteja de comunitats de veïns

Les empreses que formen part del sector de manteniment, s’ocupen de realitzar la neteja de comunitats de veïns, dins de la qual estudien cadascuna de les seves necessitats, les freqüències en les quals han de realitzar-se les tasques, la quantitat de personal necessari i totes les especialitats que han de ser cobertes. Que tasques realitza…

Details